نویسنده = صبوری، علی اکبر
تعداد مقالات: 30
1. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-123

علی اکبر صبوری


2. طرح شوک: الزامات و چالش‌ها

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 134-143

علی اکبر صبوری؛ اسماعیل وزیری


3. دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 2-27

احمد شعبانی؛ پیمان صالحی؛ علی اکبر صبوری؛ جواد فیض؛ بابک کریمی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ محمد رضا واشقانی فراهانی


4. چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-46

علی اکبر صبوری


5. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2019

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 68-99

علی اکبر صبوری


6. بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-100

منا شهلائی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اکبر صبوری


7. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


8. برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی


9. اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-88

علی اکبر صبوری؛ تکتم ظهوریان ابوترابی


10. اول انسان باشید و بعد دانشمند

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 148-150

علی اکبر صبوری؛ فاطمه ممشلی


11. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


12. اسناد علمی ایران در سال 2016

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 72-79

علی اکبر صبوری


13. بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی


14. اسناد علمی ایران در سال 2015

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-102

علی اکبر صبوری


15. شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی


16. شبه علم

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 18-25

علی اکبر صبوری؛ فاطمه کاظمی


17. اسناد علمی ایران در سال 2014

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری


18. اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 6-11

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


19. منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 38-43

علی اکبر صبوری؛ پروانه اسکندری


20. تولید اسناد علمی ایران در سال 2013

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 94-100

علی اکبر صبوری


21. داوری تخصصی در نشریات علمی

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 106-117

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


22. تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 10-18

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


23. پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-48

فرشته تقوی؛ علی اکبر صبوری


24. تولید اسناد علمی ایران در سال2012

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 96-103

علی اکبر صبوری


25. بررسی کیفیت علم: نشـریـات بـی‌اعتبـار

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-42

علی اکبر صبوری