نویسنده = حبیبی‌رضایی، مهران
تعداد مقالات: 6
1. 70 سال دسته بندی و نامگذاری آنزیم ها: معرفی دسته هفتم واکنش های آنزیمی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 200-208

مهران حبیبی‌رضایی


2. کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 209-219

مهدی ضرابی؛ نرگس خسروی؛ مهران حبیبی‌رضایی


3. راهکارهای مهم مقابله با ویروس کرونای جدید: از میراث­های کهن طب سنتی تا واکسن­های نوین

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 100-119

مهران حبیبی رضایی؛ رضا یوسفی


4. درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-119

پروانه مقامی؛ مهران حبیبی رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


5. عسل به عنوان غذادارو

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 26-34

مهران حبیبی رضایی؛ الهه محمودی خالدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


6. تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-49

مهران حبیبی رضایی؛ یاسر سیاه منصوری