نویسنده = کرمی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی