نویسنده = اکرم قدیمی
تعداد مقالات: 4
1. چیستی روزنامه نگاری علمی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 48-53

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


2. مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 158-170

اکرم قدیمی


3. تعاملات بین المللی علم و فنآوری

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 134-141

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی؛ غزاله نظیف کار


4. گزارش هفته ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران 20- 26 آبان ماه1391

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 74-78

اکرم قدیمی