نویسنده = محمد بهنام راد
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 58-64

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ فائزه موسوی موحدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 12-21

علی اکبر موسوی موحدی؛ محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی


3. جوایز نوبل در دیابت

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی