نویسنده = پارسا، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 122-127

ناصر پارسا؛ فاطمه قمری؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. تازه های علمی در مورد بیماری ام-اس

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 20-28

ناصر پارسا؛ زهره السادات حسینی


3. عوامل محیطی ژن ها در بروز سرطان ها

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 12-19

ناصر پارسا