نویسنده = ستاری، رقیه
سلامت دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-39

علی اکبر موسوی موحدی؛ رقیه ستاری؛ الناز حسینی؛ لیلا فتوحی؛ شهره آریائی نژاد؛ علی خطیبی