نویسنده = فتوحی، لیلا
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-147

علی اکبر موسوی موحدی؛ شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی؛ لیلا فتوحی


2. تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-39

علی اکبر موسوی موحدی؛ رقیه ستاری؛ الناز حسینی؛ لیلا فتوحی؛ شهره آریائی نژاد؛ علی خطیبی


3. ماسه نفت

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-61

لیلا فتوحی