نویسنده = علوی پناه، سید کاظم
تعداد مقالات: 5
1. نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 220-224

سید کاظم علوی پناه


2. دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


3. دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-115

سید کاظم علوی پناه


4. نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-64

محمد حسن وحیدنیا؛ مریم شفیعی؛ سید کاظم علوی پناه


5. فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-29

سید کاظم علوی پناه؛ سعید گودرزی مهر؛ باهره خاکباز