نویسنده = عارف، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-16

محمدرضا عارف؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


2. فلسفه ایجاد بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران و نشریه نشاء علم

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-3

محمدرضا عارف