نویسنده = مصلحی شاد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. فرآورده غذایی پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-107

مریم مصلحی شاد؛ مریم سلامی؛ علی اکبر موسوی موحدی