نویسنده = فاروقی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. رده بندی و معیارهای فن آوری زیست محیطی

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 30-37

مهناز فرمهینی فراهانی؛ عباس ترکاشوند؛ محمد رضا فاروقی