نویسنده = اسکندری، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. منتشر کن یا نابود شو، اما نه به هر قیمتی

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 38-43

علی اکبر صبوری؛ پروانه اسکندری