نویسنده = بنی هاشمی، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. آموزش و انگیزش در موزه های علوم و فناوری

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 142-149

کامبیز بنی هاشمی؛ لیلا خسروی