نویسنده = نوروزنژاد، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-170

فاطمه نوروزنژاد؛ مسعود شبانی


2. برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 40-52

مسعود شبانی دومولا؛ فاطمه نوروزنژاد