نویسنده = رضایی دریاکناری، زهرا سادات
تعداد مقالات: 1
1. زیست شناسی جدید برای قرن 21

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-72

خسرو خواجه؛ بهاره دبیرمنش؛ مینا بحری؛ مهشید حسین زاده دهکردی؛ سمیرا رنجبر؛ زهرا سادات رضایی دریاکناری؛ گلناز صادق نژاد؛ محمد صالحی؛ حسین صالحی سده؛ حامد غدیری؛ فهیمه قوامی پور