نویسنده = شبانی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-170

فاطمه نوروزنژاد؛ مسعود شبانی


2. برندگان جایزه‌ی نوبل فیزیک

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-63

فرامرز کنجوری؛ مسعود شبانی