نویسنده = زلفی گل، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 58-64

محمد علی زلفی گل؛ مهدی بیات؛ صادق صالح زاده


2. مراکز تحقیق و توسعه: پل موفق بین دانشگاه و صنعت

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 30-35

محمد علی زلفی گل؛ مرتضى شیرى