نویسنده = چمنى، جمشیدخان
تعداد مقالات: 1
1. کارت هوشمند سلامت

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 72-77

جمشیدخان چمنى؛ سحر عجب شیر