نویسنده = داوری اردکانی، نگار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-42

احمد شعبانی؛ نگار داوری اردکانی