نویسنده = یوسف ثبوتى
تعداد مقالات: 3
1. اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 18-25

یوسف ثبوتی؛ رسول درویش زاده؛ امیر نقوی آزاد


2. پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 124-129

یوسف ثبوتی؛ امیر نقوی آزاد


3. اقلیم و تغییرات آن در سده هاى بیستم و بیست و یکم

دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-15

یوسف ثبوتى