نویسنده = نصیری، فرید
تعداد مقالات: 2
1. زیست شناسی کوانتومی

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. برندگان جایزه نوبل 2017 در حوزه علوم پایه و پزشکی

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-29

علی اکبر موسوی موحدی؛ فرید نصیری