نویسنده = مسعودی نژاد، علی
تعداد مقالات: 2
1. فودومیک: نگرشی جدید در تأثیر تغذیه بر سلامتی سیستم‌های زیستی

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 48-52

علی مسعودی نژاد؛ فائزه متقی طلب؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-70

علی مسعودی نژاد؛ مژگان ترکمان مومنی؛ احسان زنگنه