نویسنده = شفیعی ثابت، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ماهی زبرا: گونه مدل مطالعاتی بیماری‌های انسانی و تغییرات رفتارشناسی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 84-91

سعید شفیعی ثابت؛ فاطمه علیزاده لادمخی؛ شقایق جامی