نویسنده = کوچک زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 82-88

ثمین حقیقی پوده؛ یحیی سفیدبخت؛ حسن کوچک زاده