نویسنده = نیاسری نسلجی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 40-52

علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم سلامی؛ امان بی بی اتک پور؛ هاجر عربها؛ امیر نیاسری نسلجی