نویسنده = صالح زاده، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 58-64

محمد علی زلفی گل؛ مهدی بیات؛ صادق صالح زاده