نویسنده = خسروی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و منطق آموزش فنآوری

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 70-75

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه