نویسنده = کاووسی، کاوه
تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 143-147

علی اکبر موسوی موحدی؛ شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی؛ لیلا فتوحی


موسیقی مبتنی بر توالی پروتئین و DNA

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 43-50

شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی