نویسنده = ارسلان آقایی
تعداد مقالات: 1
1. بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی