نویسنده = نریمانی، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 138-143

امیررضا نریمانی؛ سید مهدی الوانی