نویسنده = کریمیان، شکرالله
تعداد مقالات: 4
1. درهم-تنیدگی کوانتومی رویکردی علمی به سوی دورنوردی انسان

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 122-128

شکرالله کریمیان


2. انتقال همزمان قدرت و اطلاعات: تحولی نوین در فناوری ارتباطات بی سیم

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-150

شکرالله کریمیان


3. فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی: درمان های غیرتهاجمی

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 130-137

شکرالله کریمیان


4. فرامواد و کاربردهای آن

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-118

شکرالله کریمیان