نویسنده = ابراهیمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی