نویسنده = قاسملو، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 1
1. ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 130-137

یحیی سفیدبخت؛ عبدالرحمن قاسملو؛ شکو ه رضائی