نویسنده = دوستی مطلق، سید نصیب الله
تعداد مقالات: 1
1. تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-171

سعید نائیه؛ سید نصیب الله دوستی مطلق