نویسنده = متقی طلب، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. فودومیک: نگرشی جدید در تأثیر تغذیه بر سلامتی سیستم‌های زیستی

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 48-52

علی مسعودی نژاد؛ فائزه متقی طلب؛ علی اکبر موسوی موحدی