نویسنده = قربانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 128-134

یحیی سفیدبخت؛ آریان زمانی دهکردی؛ علی قربانی