نویسنده = بصیره، عبدالحسن
تعداد مقالات: 1
1. دانشمندان فیزیک در ایران از دوره باستان تا پایان دوره قاجار

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-27

محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا شیبانی؛ اسفندیار معتمدی