نویسنده = عبدی خانی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 189-199

سمیرا عبدی خانی؛ شکوه رضائی؛ یحیی سفیدبخت؛ ساره ارجمند