نویسنده = نوروزی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 171-180

الناز حسینی؛ مهرناز ابراهیمی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی