کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

مرضیه امینی فرد؛ سعید شفیعی ثابت


2. تاریخچه واکسن‌سازی در ایران

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 181-188

عظیم اکبرزاده خیاوی


4. پیش بینی زلزله در ایران

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 120-127

مهدی زارع


5. تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 101-105

کیوان کوشا؛ اشرف ملکی؛ شیدا وانویی؛ مهسا گنجی؛ رضیه مهدی زاده؛ علیرضا بدرلو؛ مهدیه حاتمی؛ حمیده اسدی؛ سمیرا گودرزی؛ شادی مشتاق؛ محسن توکلی؛ نیما غلامی؛ پریسا سپهرآرا؛ اکرم سیاهی


6. چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 65-76

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری


7. تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر