کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 4
2. مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-80

مرضیه جوادی ارجمند؛ رضا یوسفی


3. پرسشگری هایی در دامنه علم و اخلاق در منظری از حرفه‌ی دانشگاهی

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 118-123

مسعود آرین نژاد


4. تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-42

احمد شعبانی؛ نگار داوری اردکانی