کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-64

محمد حسن وحیدنیا؛ مریم شفیعی؛ سید کاظم علوی پناه