کلیدواژه‌ها = دیپلماسی علمی
تعداد مقالات: 2
1. برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. جوایز نوبل در دیابت

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی