کلیدواژه‌ها = درمان
تعداد مقالات: 3
1. زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-76

معصومه ملک؛ محمود خدادوست


2. پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-48

فرشته تقوی؛ علی اکبر صبوری


3. تازه های علمی در مورد بیماری ام-اس

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 20-28

ناصر پارسا؛ زهره السادات حسینی