کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


2. انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-88

روح الله دهقانی


3. رعایت اخلاق در دانشگاه هاو مراکز آموزش عالى: گزینه اى براى بهبود رفتارها

دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-40

حمیدرضا آراسته؛ حسینعلى جاهد