کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 9
1. مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


2. مروری بر تجربه‌های نوآوری‌های مردمی در برخی از کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

اکرم قدیمی


3. خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


4. روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 14-20

احمد شعبانی


5. شرایط نهادی و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پایدار کشور

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 80-89

خشایار کریمیان


6. مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 152-157

رضا بندریان؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


7. مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 158-170

اکرم قدیمی


8. زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 128-133

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


9. تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-49

مهران حبیبی رضایی؛ یاسر سیاه منصوری