کلیدواژه‌ها = زیست الگو
تعداد مقالات: 6
1. دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


2. سلامت انسان: توازن با طبیعت و فطرت

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 2-10

علی اکبر موسوی موحدی


3. خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


4. فنآوری های جدید بر مبنای دانش زیست الگو و الهام زیستی

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-61

زینب موسوی موحدی


5. صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-55

یحیی سفیدبخت


6. زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 6-9

علی اکبر موسوی موحدی