کلیدواژه‌ها = وبگاه علم
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-123

علی اکبر صبوری


2. چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-46

علی اکبر صبوری


3. ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-58

محمد صادق علیایی؛ فائزه موسوی موحدی؛ رضا یوسفی


4. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2019

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 68-99

علی اکبر صبوری


5. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


6. بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


7. اسناد علمی ایران در سال 2016

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 72-79

علی اکبر صبوری


8. اسناد علمی ایران در سال 2015

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-102

علی اکبر صبوری


9. نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-139

فریبا دشتستانی؛ جواد صالحی؛ علی اکبر موسوی موحدی