کلیدواژه‌ها = معضلات پژوهش ایران
تعداد مقالات: 2
1. چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-46

علی اکبر صبوری


2. ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-58

محمد صادق علیایی؛ فائزه موسوی موحدی؛ رضا یوسفی